About

IMG_1819

 

Nienke van der Have is a human rights lawyer. She completed her Ph.D. research at the University of Amsterdam, concerning the prevention of gross human rights violations (with a focus on arbitrary deaths, torture and genocide). She currently works at the Ministry of the Interior and Kingdom Relations in The Hague as a human rights adviser.

Nienke van der Have is mensenrechten jurist. Ze heeft haar proefschrift afgerond aan de Universiteit van Amsterdam over de preventie van grove mensenrechtenschendingen (met de focus op arbitraire dodingen, foltering en genocide). Momenteel werkt de als mensenrechten adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contact: nienkevdhave [@] hotmail.com

a32d2f49-a50b-1a86-ab14-8ce952e29dbb