Nederlands Juristenblad: Grove Mensenrechtenschendingen

“De afgelopen decennia is er veel aan- dacht geweest voor concepten die tot doel hebben om grove mensenrech- tenschendingen te voorkomen, zoals conflictpreventie of de responsibility to protect-doctrine. Ondanks de toename in aandacht voor preventie bleef onduidelijk welke juridische verplichtingen staten hebben om grove mensenrechtenschendingen te voorkomen onder het internationale mensenrecht.”

Samenvatting van mijn onderzoek voor het Nederlands Juristenblad.

Link: NJB14_UNV (1)

170406113305.njbcover-14.shrink.200x0

Leave a Reply