Bureau de Helling: Inclusieve samenleving voorkomt geweld

“De populistische roep om uitsluiting van buitenstaanders kan leiden tot geweld. Daarom moeten gezagsdragers zich in woord en daad keren tegen discriminatie en ijveren voor een inclusieve samenleving.”

Opiniestuk voor wetenschappelijk Bureau de Helling.

Link: Inclusieve samenleving voorkomt geweld

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Leave a Reply