Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten: Tussen New York en Genève: VN-Kroniek

“Deze kroniek informeert over ontwikkelingen met betrekking tot de mensenrechten in de diverse organen van de Verenigde Naties. Daarbij komen zowel de politieke mechanismen (onder meer de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad) aan de orde, als de diverse verdragscomités.”

Gepubliceerd als ‘Tussen New York en Genève: VN-Kroniek’ in NJCM-Bulletin 2014, jaargang 39, nr. 5, pp. 649-661.

Bijdrage aan het NJCM-Bulletin van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. Co-auteurs: Isabelle Swerissen & Vincent Vleugel.

 

Leave a Reply