Panel discussion: human rights and conflict

To what extent are human rights a domestic issue, and to what extent are they a concern of the international community; when is humanitarian intervention justified? Who can or should authorise humanitarian intervention? On the 31st of October 2019, the

/ No comments

Panel discussion: human rights and conflict

To what extent are human rights a domestic issue, and to what extent are they a concern of the international community; when is humanitarian intervention justified? Who can or should authorise humanitarian intervention? On the 31st of October 2019, the

/ No comments

Book launch and presentation at T.M.C. Asser Institute

What legal obligations do states have to prevent gross human rights violations under international human rights law? What types of obligations do states have at different points in time? When are they triggered? What concrete measures may they require and

/ No comments

Book launch and presentation at T.M.C. Asser Institute

What legal obligations do states have to prevent gross human rights violations under international human rights law? What types of obligations do states have at different points in time? When are they triggered? What concrete measures may they require and

/ No comments

Book: The Prevention of Gross Human Rights Violations Under International Human Rights Law

This book contains a systematic assessment of the content and scope of obligations to prevent gross human rights violations. There has been a great deal of attention for concepts aiming to prevent gross human rights violations, such as conflict prevention and the responsibility

/ No comments

Book: The Prevention of Gross Human Rights Violations Under International Human Rights Law

This book contains a systematic assessment of the content and scope of obligations to prevent gross human rights violations. There has been a great deal of attention for concepts aiming to prevent gross human rights violations, such as conflict prevention and the responsibility

/ No comments

Oneworld.nl: Ondergronds verzet tegen homofobie in Zimbabwe

“De president roept dat je minder waard bent dan een varken, seks tussen twee mannen is strafbaar en homoseksualiteit wordt als on-Afrikaans beschouwd. Voor de Zimbabwaanse LGBT-gemeenschap is dit de dagelijkse realiteit. Toch zijn er ondergrondse emancipatiebewegingen, die toewerken naar

/ No comments

Oneworld.nl: Ondergronds verzet tegen homofobie in Zimbabwe

“De president roept dat je minder waard bent dan een varken, seks tussen twee mannen is strafbaar en homoseksualiteit wordt als on-Afrikaans beschouwd. Voor de Zimbabwaanse LGBT-gemeenschap is dit de dagelijkse realiteit. Toch zijn er ondergrondse emancipatiebewegingen, die toewerken naar

/ No comments

Nederlands Juristenblad: Grove Mensenrechtenschendingen

“De afgelopen decennia is er veel aan- dacht geweest voor concepten die tot doel hebben om grove mensenrech- tenschendingen te voorkomen, zoals conflictpreventie of de responsibility to protect-doctrine. Ondanks de toename in aandacht voor preventie bleef onduidelijk welke juridische verplichtingen

/ No comments

Nederlands Juristenblad: Grove Mensenrechtenschendingen

“De afgelopen decennia is er veel aan- dacht geweest voor concepten die tot doel hebben om grove mensenrech- tenschendingen te voorkomen, zoals conflictpreventie of de responsibility to protect-doctrine. Ondanks de toename in aandacht voor preventie bleef onduidelijk welke juridische verplichtingen

/ No comments

Bureau de Helling: Inclusieve samenleving voorkomt geweld

“De populistische roep om uitsluiting van buitenstaanders kan leiden tot geweld. Daarom moeten gezagsdragers zich in woord en daad keren tegen discriminatie en ijveren voor een inclusieve samenleving.” Opiniestuk voor wetenschappelijk Bureau de Helling. Link: Inclusieve samenleving voorkomt geweld

/ No comments

Bureau de Helling: Inclusieve samenleving voorkomt geweld

“De populistische roep om uitsluiting van buitenstaanders kan leiden tot geweld. Daarom moeten gezagsdragers zich in woord en daad keren tegen discriminatie en ijveren voor een inclusieve samenleving.” Opiniestuk voor wetenschappelijk Bureau de Helling. Link: Inclusieve samenleving voorkomt geweld

/ No comments

Interview in Mr. Magazine: Hoe voorkom je grove schending van mensenrechten?

“Hoe voorkom je grove schending van mensenrechten? Sinds de genocides in Rwanda en Srebrenica is er veel aandacht voor concepten die grove mensenrechtenschendingen beogen te voorkomen. Maar welke juridiche verplichtingen staten daartoe onder het internationale mensenrecht hebben is onduidelijk. In

/ No comments

Interview in Mr. Magazine: Hoe voorkom je grove schending van mensenrechten?

“Hoe voorkom je grove schending van mensenrechten? Sinds de genocides in Rwanda en Srebrenica is er veel aandacht voor concepten die grove mensenrechtenschendingen beogen te voorkomen. Maar welke juridiche verplichtingen staten daartoe onder het internationale mensenrecht hebben is onduidelijk. In

/ No comments

Opiniestuk NRC Handelsblad: Noem kind naar vader én moeder

“Het Nederlandse namenrecht is ingewikkeld en discrimineert vrouwen. Sta daarom een dubbele achternaam toe, dat biedt ouders een gelijkwaardiger alternatief.” Opiniestuk voor het NRC Handelsblad van zaterdag 13 Juni 2015. Co-auteur: Natasa Nedeski

/ No comments

Opiniestuk NRC Handelsblad: Noem kind naar vader én moeder

“Het Nederlandse namenrecht is ingewikkeld en discrimineert vrouwen. Sta daarom een dubbele achternaam toe, dat biedt ouders een gelijkwaardiger alternatief.” Opiniestuk voor het NRC Handelsblad van zaterdag 13 Juni 2015. Co-auteur: Natasa Nedeski

/ No comments

Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten: Tussen New York en Genève: VN-Kroniek

“Deze kroniek informeert over ontwikkelingen met betrekking tot de mensenrechten in de diverse organen van de Verenigde Naties. Daarbij komen zowel de politieke mechanismen (onder meer de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad) aan de orde, als de diverse verdragscomités.” Gepubliceerd

/ No comments

Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten: Tussen New York en Genève: VN-Kroniek

“Deze kroniek informeert over ontwikkelingen met betrekking tot de mensenrechten in de diverse organen van de Verenigde Naties. Daarbij komen zowel de politieke mechanismen (onder meer de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad) aan de orde, als de diverse verdragscomités.” Gepubliceerd

/ No comments

Vrij Nederland: Hoe voorkomen we dat de Middelandse Zee een massagraf wordt?

“Volgens juriste Nienke van der Have moet daarvoor ook een juridisch obstakel worden weggenomen. “Op zee vallen vluchtelingen buiten de jurisdictie van landen. Dat betekent dat geen staat verplicht is hun mensenrechten te waarborgen.” Haar oplossing: rek het begrip jurisdictie

/ No comments

Vrij Nederland: Hoe voorkomen we dat de Middelandse Zee een massagraf wordt?

“Volgens juriste Nienke van der Have moet daarvoor ook een juridisch obstakel worden weggenomen. “Op zee vallen vluchtelingen buiten de jurisdictie van landen. Dat betekent dat geen staat verplicht is hun mensenrechten te waarborgen.” Haar oplossing: rek het begrip jurisdictie

/ No comments