Bureau de Helling: Inclusieve samenleving voorkomt geweld

“De populistische roep om uitsluiting van buitenstaanders kan leiden tot geweld. Daarom moeten gezagsdragers zich in woord en daad keren tegen discriminatie en ijveren voor een inclusieve samenleving.” Opiniestuk voor wetenschappelijk Bureau de Helling. Link: Inclusieve samenleving voorkomt geweld

/ No comments

Bureau de Helling: Inclusieve samenleving voorkomt geweld

“De populistische roep om uitsluiting van buitenstaanders kan leiden tot geweld. Daarom moeten gezagsdragers zich in woord en daad keren tegen discriminatie en ijveren voor een inclusieve samenleving.” Opiniestuk voor wetenschappelijk Bureau de Helling. Link: Inclusieve samenleving voorkomt geweld

/ No comments

Interview in Mr. Magazine: Hoe voorkom je grove schending van mensenrechten?

“Hoe voorkom je grove schending van mensenrechten? Sinds de genocides in Rwanda en Srebrenica is er veel aandacht voor concepten die grove mensenrechtenschendingen beogen te voorkomen. Maar welke juridiche verplichtingen staten daartoe onder het internationale mensenrecht hebben is onduidelijk. In

/ No comments

Interview in Mr. Magazine: Hoe voorkom je grove schending van mensenrechten?

“Hoe voorkom je grove schending van mensenrechten? Sinds de genocides in Rwanda en Srebrenica is er veel aandacht voor concepten die grove mensenrechtenschendingen beogen te voorkomen. Maar welke juridiche verplichtingen staten daartoe onder het internationale mensenrecht hebben is onduidelijk. In

/ No comments

Opiniestuk NRC Handelsblad: Noem kind naar vader én moeder

“Het Nederlandse namenrecht is ingewikkeld en discrimineert vrouwen. Sta daarom een dubbele achternaam toe, dat biedt ouders een gelijkwaardiger alternatief.” Opiniestuk voor het NRC Handelsblad van zaterdag 13 Juni 2015. Co-auteur: Natasa Nedeski

/ No comments

Opiniestuk NRC Handelsblad: Noem kind naar vader én moeder

“Het Nederlandse namenrecht is ingewikkeld en discrimineert vrouwen. Sta daarom een dubbele achternaam toe, dat biedt ouders een gelijkwaardiger alternatief.” Opiniestuk voor het NRC Handelsblad van zaterdag 13 Juni 2015. Co-auteur: Natasa Nedeski

/ No comments

Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten: Tussen New York en Genève: VN-Kroniek

“Deze kroniek informeert over ontwikkelingen met betrekking tot de mensenrechten in de diverse organen van de Verenigde Naties. Daarbij komen zowel de politieke mechanismen (onder meer de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad) aan de orde, als de diverse verdragscomités.” Gepubliceerd

/ No comments

Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten: Tussen New York en Genève: VN-Kroniek

“Deze kroniek informeert over ontwikkelingen met betrekking tot de mensenrechten in de diverse organen van de Verenigde Naties. Daarbij komen zowel de politieke mechanismen (onder meer de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad) aan de orde, als de diverse verdragscomités.” Gepubliceerd

/ No comments

Vrij Nederland: Hoe voorkomen we dat de Middelandse Zee een massagraf wordt?

“Volgens juriste Nienke van der Have moet daarvoor ook een juridisch obstakel worden weggenomen. “Op zee vallen vluchtelingen buiten de jurisdictie van landen. Dat betekent dat geen staat verplicht is hun mensenrechten te waarborgen.” Haar oplossing: rek het begrip jurisdictie

/ No comments

Vrij Nederland: Hoe voorkomen we dat de Middelandse Zee een massagraf wordt?

“Volgens juriste Nienke van der Have moet daarvoor ook een juridisch obstakel worden weggenomen. “Op zee vallen vluchtelingen buiten de jurisdictie van landen. Dat betekent dat geen staat verplicht is hun mensenrechten te waarborgen.” Haar oplossing: rek het begrip jurisdictie

/ No comments

Bureau de Helling: Focus op militaire interventie verdoezelt belang van preventie

“De sterke focus op militaire interventie in politieke debatten is vaak te nauw en leidt af van andere belangrijke beleidsopties voor het voorkomen van grove mensenrechtenschendingen.” Gepubliceerd als ‘Focus op militaire interventie verdoezelt belang van preventie’ in: Vrede, daar blijf je

/ No comments

Bureau de Helling: Focus op militaire interventie verdoezelt belang van preventie

“De sterke focus op militaire interventie in politieke debatten is vaak te nauw en leidt af van andere belangrijke beleidsopties voor het voorkomen van grove mensenrechtenschendingen.” Gepubliceerd als ‘Focus op militaire interventie verdoezelt belang van preventie’ in: Vrede, daar blijf je

/ No comments

Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten: Tussen New York en Genève: VN-Kroniek

“Deze kroniek informeert over ontwikkelingen met betrekking tot de mensenrechten in de diverse organen van de Verenigde Naties. Daarbij komen zowel de politieke mechanismen (onder meer de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad) aan de orde, als de diverse verdragscomités.” Gepubliceerd

/ No comments

Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten: Tussen New York en Genève: VN-Kroniek

“Deze kroniek informeert over ontwikkelingen met betrekking tot de mensenrechten in de diverse organen van de Verenigde Naties. Daarbij komen zowel de politieke mechanismen (onder meer de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad) aan de orde, als de diverse verdragscomités.” Gepubliceerd

/ No comments

SHARES movie

A short explanation of the SHARES research project. What is shared responsibility in international law?

/ No comments

SHARES movie

A short explanation of the SHARES research project. What is shared responsibility in international law?

/ No comments

Chapter in Development and Equity: The Right to Development: Can States be held Responsible?

“The right to development is still largely viewed as aspirational and not as a ‘proper’ legal right. This chapter explores if and how a rights-based approach to development could ever be carried to its logical conclusion; by holding states accountable

/ No comments

Chapter in Development and Equity: The Right to Development: Can States be held Responsible?

“The right to development is still largely viewed as aspirational and not as a ‘proper’ legal right. This chapter explores if and how a rights-based approach to development could ever be carried to its logical conclusion; by holding states accountable

/ No comments

Presentation Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect: International Human Rights Obligations and Atrocity Prevention

“International Human Rights Obligations and Atrocity Prevention” at the Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect, at the University of Queensland, on 5 March 2014. Presentation announcement SHARES website Presentation handout Roundtable Flyer 5 Mar 14 Asia Pacific Centre for the Responsibility to

/ No comments

Presentation Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect: International Human Rights Obligations and Atrocity Prevention

“International Human Rights Obligations and Atrocity Prevention” at the Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect, at the University of Queensland, on 5 March 2014. Presentation announcement SHARES website Presentation handout Roundtable Flyer 5 Mar 14 Asia Pacific Centre for the Responsibility to

/ No comments